Sonda Vaginal V2B PLUS 2mm Pack 10 Uds

270,00  230,00 

SONDA VAGINAL V2B PLUS 2MM