Sonda Vaginal TP2B 2mm

30,00 

SONDA VAGINAL TP2B+MINIMA 2MM