Sonda Vaginal TP2B 2mm Pack 10 Uds

300,00  260,00 

SONDA VAGINAL TP2B+MINIMA 2MM